เจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

23/05/2020 Admin

เจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

พรานกระต่าย เป็นชื่อของอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด มีฐานะ เป็นอำเภอมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ. ศ. 2438 เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของจังหวัดกำแพงเพชร มีมณฑลนครเป็นหน่วยปกครอง ส่วนภูมิภาคอีกชั้นหนึ่ง ชื่ออำเภอ“ พรานกระต่าย” มีประวัติความเป็นมา เป็นตำนานเล่าขนานหลายชั่วคน

เมื่อประมาณปี พ. ศ. 1420 เมืองพรานกระต่าย เป็นส่วนหนึ่งของเมืองบางพาน มีมหาพุทธสาครเป็นกษัตริย์ ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปัจจุบัน ทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร เมืองบางพานนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะตั้งอยู่ในที่ราบ ลำน้ำใหญ่ไหลผ่านจากกำแพงเพชรไปสู่ที่จังหวัดสุโขทัย จึงเป็นเส้นทางคมนาคมเมืองใหญ่ และเป็นแหล่งอันอุดมสมบูรณ์ บ้านเรือนเรียงขนานแน่นสองฝั่งคลอง

ปัจจุบันมีเมืองเก่าแก่ทรุดโทรม อยู่ในป่ารกเป็นคันเมือง คูเมือง (วัดเก่าหลายแห่ง) หมู่บ้านในอดีต.. ยังเป็นหมู่บ้านในปัจจุบันอยู่บ้าง เช่น วัดโคก บ้านวังไม้พาน และบ้านจำปีจำปา เป็นต้น สัญลักษณ์แห่งความเจริญสูงสุด คือ การสร้างรอยพระพุทธบาท (จำลอง) สัมฤทธิ์ที่เขานางทอง บนเขานางทองใกล้เมืองบางพาน ชื่อ “ นางทอง” เป็นชื่อของมเหสีพระร่วงมีถนนจากสุโขทัยผ่านอำเภอพรานกระต่าย ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรเรียกว่า “ ถนนพระร่วง”

เจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

กล่าวกันว่าในปี พ. ศ. 1800 เศษ พระร่วงครองสุโขทัย ทรงมีนโยบายที่จะขยายอาณาเขต ให้กว้างขวางและมั่นคง จึงดำริที่จะสร้างเมืองหน้าด่านขึ้นทุกที่ ได้รับสั่งให้นายพรานผู้ชำนาญเดินป่า ออกสำรวจเส้นทางและชัยภูมิที่มีลักษณะดี กลุ่มนายพรานจึงได้กระจายกัน ออกสำรวจเส้นทางต่างๆ จนกระทั่งมาถึงบริเวณแห่งนี้ ได้พบ กระต่ายป่าขนสีเหลือง สวยงามมาก

นายพรานจึงกราบถวายบังคมทูล ขอราชานุญาตจากพระร่วงเจ้า เสด็จไปติดตามจับกระต่ายขนสีทองตัวนี้มาถวายเป็นราชบรรณาการถวายแด่พระมเหสีพระร่วง นายพรานจึงไปติดตามกระต่ายตัวนี้ ซึ่งได้ใช้ความพยายามดักจับหลายครั้งแต่กระต่ายก็สามารถหลบหนีไปได้ทุกครั้ง แต่นายพรานมีความมุมานะที่จะจับให้ได้ จึงไปชวนเพื่อนฝูงนายพรานด้วยกันมาช่วยกันจับ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจจับได้

นายพรานจึงตัดสินใจนำพวกญาติพี่น้อง มาตั้งรกรากปลูกบ้านเรือนตรงบริเวณโดยมีความเชื่อมั่นว่าคงจะต้องจับได้ในไม่ช้านี้ แต่กระต่ายทองก็หลบหนีเข้าไปในถ้ำ ซึ่งหน้าถ้ำมีขนาดเล็กมาก นายพรานไม่อาจเข้าไปไม่ได้ ในเวลาต่อมา หมู่บ้านของนายพรานได้ขยายตัวกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงได้เรียกชุมชนนั้นว่า “บ้านพรานกระต่าย” ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออำเภอพรานกระต่าย

ถ้ำที่กระต่ายทองหนีหายเข้าไปนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ ถ้ำกระต่ายทอง” ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่เพื่อทำให้เป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ส่วนประชาชนก็เห็นความสำคัญของสถานที่นี้ จึงได้ช่วยกันดูแลรักษาตกแต่งบริเวณให้สะอาด เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านในที่สุดก็กลายเป็น“ คำขวัญ” ของอำเภอพรานกระต่าย

“เอกลักษณ์ภาษาท้องถิ่นหินอ่อนเมืองพานตำนานกระต่ายทองเห็ดโคนดองรสดี”

ถ้ำกระต่ายทอง เป็นตำนานที่ประชาชนเล่าขานกันต่อๆมา และกลายเป็นอำเภอพรานกระต่ายในที่สุดในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ สยามมงกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จเมืองพรานกระต่าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ. ศ. 2150 ได้กล่าวถึงเมืองพรานกระต่ายว่า…..

……ถึงบ้านพรานกระต่ายจวนเทียง ที่บ้านพรานกระต่ายนี้ มีบ้านเรือนหนาแน่น ทุกๆบ้านมีรั้วกั้นเป็นอาณาเขต สังเกตว่าบ้านช่องดี สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ จึงเข้าใจว่าราษฎรตามแถบนี้อยู่จะบริบูรณ์… สังเกตกิริยามารยาทเรียบร้อยซึ่งทำให้เข้าใจว่าที่นี่จะเป็นเมืองอย่างโบราณกาล

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพรานกระต่าย

จากการสอบถามบรรดาพ่อค้าและแม่ค้า รวมทั้งชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่ (อำเภอพรานกระต่าย)ส่วนใหญ่จะพูดตรงกันว่า เจ้าพ่อพรานกระต่ายมีความศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องที่ชาวบ้านชอบมาบนกัน แน่นอนคงจะหนีไม่พ้น

-โชคลาภ

-ช่วยในเรื่องทำมาค้าขาย

เคล็ดในการบูชาเรื่องของโชคลาภ ในเรื่องนี้ต้องใช้ความรอบคอบให้มาก เป็นต้นว่าหากบนว่าจะถวายหัวหมู เหล้าขาว ท่านก็ต้องคำนวณให้ดี หัวหมูตอนนี้ราคาเท่าไหร่ เหล้าขาวขวดละเท่าไหร่ สองอย่างรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ (กะคร่าวๆประมาณ 700 บาท) การเสี่ยงโชคของท่านต้องให้ได้มากกว่า 700 บาท

เจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

บางคนแทงหวยใต้ดิน 10บาท ปรากฏว่าได้เงินมา 700 บาท หากเอาไปซื้อของเซ่นไหว้ มันก็เท่ากับว่าจะไม่เหลืออะไรเลย สุดท้ายก็ เลยไม่เอาเครื่องเซ่นไหว้มาถวายเท่ากับท่าน “ติดหนี้” เจ้าพ่อกระต่ายทอง แน่นอนสิ่งที่ตามมา คือการมาทวงคืนสิ่งที่เจ้าพ่อให้ท่าน คือ นอกจากเงิน 700 บาทแล้ว หน้าที่การงานท่านจะสะดุดติดๆขัดๆตลอดเวลา ตามมาด้วยเรื่องร้ายๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น (ท่านคิดดอกเบี้ย)

หากท่านมีสัจจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อ โชคลาภก็จะบังเกิดตลอดเวลา เรียกว่าถูกหวยจนเจ้ามือผวากันเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องการค้าก็เช่นกัน บนบานบอกอะไรไว้กับเจ้าพ่อ เมื่อได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ต้องรักษาสัญญาการที่เป็นคนไม่มีสัจจะ เป็นคนไม่รักษาคำพูด คนแบบนี้ถือว่าเป็นคนไม่ค่า ไม่ควรคบค้าสมาคม คนเราจะยากดีมีจนนั้นไม่สำคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีคือ “สัจจะ”

 

Tags : , , , , , , , , , , ,
Leave Comment